Taioanji 台灣字

星期五, 7月 25, 2008

Tâi-ôan-jī Tē-19-kî

2 個意見:

 • 6:02 下午 , Blogger Phêⁿ-ô͘-lâng 提到...

  Kî-thāi ê Taioanji kî-khan koh teng-thâu-seⁿ--loh, kám-siā lín tāi-ke ê phah-piāⁿ.
  M̄-kú goá bô hoat-tō͘ thang liân-kiat kàu bûn-chiuⁿ, lâi khoàⁿ cheng-chhái ê lāi-iông, kap hun-hióng chiah-ê goân-chiap kah goân-bī ê POJ, si̍t-chāi bô-chhái!

  A-tiong kèng-siōng

   
 • 12:03 下午 , Blogger Tēⁿ Si-chong 鄭詩宗 提到...

  Liân-kiat ê pō·-hūn bô būn-tê ah ou~
  Tē 20 kî ū-tēng 9 goe̍h chhut-khan, kèng-chhiáⁿkî-thāi.

   

張貼留言

訂閱 張貼留言 [Atom]

<< 首頁